Πρόγραμμα Στάσης

115 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
22 22:28 22:13 22:58 22:13 22:58
23 23:08 23:48 23:43 23:43
24 24H+00:28 24H+00:28 24H+00:28