Πρόγραμμα Στάσης

115 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΑΡΚΙΖΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
22 22:17 22:57 22:02 22:47 22:02 22:47
23 23:37 23:32 23:32
24 24:17 24:17 24:17