Πρόγραμμα Στάσης

115 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΙΤΣΙ
ΜΥΣΤΡΑΛ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
22 22:18 22:58 22:03 22:48 22:03 22:48
23 23:38 23:33 23:33
24 24:18 24:18 24:18