Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:55
6 06:05 06:40
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:45 23:45 23:45
24 24H+00:35 24H+00:35 24H+00:35