Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:20 05:30
6 06:05
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:10 23:10 23:10
24 24:00 24:00 24:00