Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΒΡΑΙΛΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:23 05:33
6 06:08
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:13 23:13 23:13
24 24:03 24:03 24:03