Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:25 05:35
6 06:10
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:15 23:15 23:15
24 24H+00:05 24H+00:05 24H+00:05