Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:26 05:36
6 06:11
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:16 23:16 23:16
24 24:06 24:06 24:06