Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΙΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:27 05:37
6 06:12
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:17 23:17 23:17
24 24:07 24:07 24:07