Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΖΕΡΒΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:32 05:42
6 06:17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:22 23:22 23:22
24 24:12 24:12 24:12