Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:33 05:43
6 06:18
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:23 23:23 23:23
24 24:13 24:13 24:13