Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:34 05:44
6 06:19
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:24 23:24 23:24
24 24H+00:14 24H+00:14 24H+00:14