Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:00 06:35
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:40 23:40 23:40
24 24:30 24:30 24:30