Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΟΜΗΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:47 05:57
6 06:32
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:37 23:37 23:37
24 24H+00:27 24H+00:27 24H+00:27