Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:40 05:50
6 06:25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:30 23:30 23:30
24 24H+00:20 24H+00:20 24H+00:20