Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΣΕΡΡΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:42 05:52
6 06:27
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:32 23:32 23:32
24 24:22 24:22 24:22