Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΣΙΔΕΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:43 05:53
6 06:28
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:33 23:33 23:33
24 24H+00:23 24H+00:23 24H+00:23