Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΒΕΝΖΙΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:45 05:55
6 06:30
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:35 23:35 23:35
24 24:25 24:25 24:25