Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΠΛ. ΦΛΥΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:53
6 06:03 06:38
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:43 23:43 23:43
24 24H+00:33 24H+00:33 24H+00:33