Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:49 05:59
6 06:34
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:39 23:39 23:39
24 24H+00:29 24H+00:29 24H+00:29