Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:01 06:36
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:41 23:41 23:41
24 24:31 24:31 24:31