Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:44 05:54
6 06:29
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:34 23:34 23:34
24 24:24 24:24 24:24