Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΦΑΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:38 05:48
6 06:23
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:28 23:28 23:28
24 24:18 24:18 24:18