Πρόγραμμα Στάσης

19 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ]
ΠΑΡΙΤΣΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:39 05:49
6 06:24
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 23:29 23:29 23:29
24 24:19 24:19 24:19