Πρόγραμμα Στάσης

19 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ [ΣΙΔΕΡΑ] - ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:45
6 06:05 06:15 06:40
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 24H+00:001 24H+00:001 24H+00:001
# Εξαιρέσεις
1 ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ.