Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα