Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:36)
Ώρα