Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα