Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΦΙΛΟΛΑΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:50)
Ώρα