Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΡΙΖΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:44)
Ώρα