Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα