Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα