Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα