Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΠΛ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:49)
Ώρα