Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:53)
Ώρα