Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΣΙΝΕ ΑΡΚΑΔΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:58)
Ώρα