Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα