Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα