Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
2η ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα