Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:20)
Ώρα