Πρόγραμμα Στάσης

203 ΚΑΡΕΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ)
ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 01:17)
Ώρα