Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Κυριακή
9 09:031 09:28
10 10:28
11 11:28
12 12:48
13 13:53
14 14:53
15 15:58
16 16:53
17 17:48
18 18:43
19 19:58
20 20:53
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).