Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Κυριακή
9 09:061 09:31
10 10:31
11 11:31
12 12:51
13 13:56
14 14:56
15
16 16:01 16:56
17 17:51
18 18:46
19
20 20:01 20:56
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).