Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Κυριακή
9 09:081 09:33
10 10:33
11 11:33
12 12:53
13 13:58
14 14:58
15
16 16:03 16:58
17 17:53
18 18:48
19
20 20:03 20:58
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).