Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΡΗΓΙΛΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Κυριακή
9 09:091 09:34
10 10:34
11 11:34
12 12:54
13 13:59
14 14:59
15
16 16:04 16:59
17 17:54
18 18:49
19
20 20:04 20:59
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).