Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΡΗΓΙΛΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Κυριακή
9 09:001 09:25
10 10:25
11 11:25
12 12:45
13 13:50
14 14:50
15 15:55
16 16:50
17 17:45
18 18:40
19 19:55
20 20:50
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).