Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Κυριακή
9 09:16
10 10:16
11 11:16
12 12:36
13 13:41
14 14:41
15 15:46
16 16:41
17 17:36
18 18:31
19 19:46
20 20:41
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).