Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Κυριακή
9 09:17
10 10:17
11 11:17
12 12:37
13 13:42
14 14:42
15 15:47
16 16:42
17 17:37
18 18:32
19 19:47
20 20:42
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).