Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΙΛΟΛΑΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:38)
Ώρα Κυριακή
9 09:181 09:43
10 10:43
11 11:43
12
13 13:03
14 14:08
15 15:08
16 16:13
17 17:08
18 18:03 18:58
19
20 20:13
21 21:08
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).