Πρόγραμμα Στάσης

204 ΣΤΡ. ΣΑΚΕΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Κυριακή
9 09:101 09:35
10 10:35
11 11:35
12 12:55
13
14 14:00
15 15:00
16 16:05
17 17:00 17:55
18 18:50
19
20 20:05
21 21:00
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).